Đối tác

COLEMAN COLLEGE

Cao đẳng Coleman được thành lập vào năm 1987, là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Singapore. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển trường đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc cung cấp các khóa học phù hợp.

VETASSESS

Cao đẳng Coleman được thành lập vào năm 1987, là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Singapore. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển trường đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc cung cấp các khóa học phù hợp.

WILLIAM ANGLISS INSTITUTE

Cao đẳng Coleman được thành lập vào năm 1987, là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Singapore. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển trường đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc cung cấp các khóa học phù hợp.

CÙNG HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN