Cơ sở vật chất

PHÒNG THỰC HÀNH BẾP

Phòng học hiện đại, rộng rãi, tiện nghi đầy đủ dụng cụ cũng như đủ chỗ cho tất cả học viên học thực hành.

PHÒNG THỰC HÀNH BẾP

Phòng học hiện đại, rộng rãi, tiện nghi đầy đủ dụng cụ cũng như đủ chỗ cho tất cả học viên học thực hành.