CHEF TRIỆU QUANG ĐẠT
Phó chủ tịch

Hội đầu bếp Hoàng Gia Việt Nam

Ông :   Triệu  Quang  Đạt  Sinh ngày  : 29/5/1978

Chức vụ :         Phó chủ tịch Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt  Nam

Nghề nghiệp : Bếp Trưởng Nhà hàng THE SUSHI TOKYO Nội

Quá Trình Công Tác:

Tốt nghiệp Khoa nấu ănTrường TCN Nấu Ăn Nội – 1996  Đầu bếp NhậtNhà hàng Show  –  1998 đến 2003 Trưởng bếp nóng Nhà hàng JANAGARDEN – 2003 đến 2005 Bếp trưởng Nhà hàng  The Sushi TOKYO – 2005 đến nay

error: Content is protected !!