CHEF NGÔ QUỐC ĐÔNG
Trưởng ban tài chính

Hội đầu bếp Hoàng Gia Việt Nam

Ông :   Ngô Quốc Đông  Sinh ngày  : 13/10/1978

Chức vụ :    Trưởng Ban Tài Chính Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt  Nam

Nghề nghiệp :   Trưởng bếp nóng

Nhà hàng THE SUSHI TOKYO Hà Nội

Quá Trình Công Tác:

Tốt nghiệp Khoa nấu ănTrường TCN Nấu Ăn Nội -1997  Đầu bếp NhậtNhà hàng Show  –  1998 đến 2003  Đầu bếp Nhật Nhà hàng JANAGARDEN – 2003 đến 2005 Trưởng bếp nóng  Nhà hàng  The Sushi TOKYO – 2005 đến nay

error: Content is protected !!