CHEF DƯƠNG VĂN PHƯƠNG
Trưởng phòng

Quản lý chất lượng sản phẩm

Ông :   Dương  Văn  Phương  Sinh ngày 24/2/1981

Chức vụ : Phó chủ tịch Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt  Nam

Phụ trách Trung Tâm Đào Tạo

Nghề nghiệpTrưởng phòng quản chất lượng sản phẩm

Tập đoàn ẩm thực LÃ VỌNG

Quá Trình Công Tác:

Tốt nghiệp Khoa nấu ănTrường TCN Nấu Ăn Nội – 2000  Đầu bếp NhậtNhà hàng Show  –  2001 đến 2003  Trưởng bếp nóng Nhà hàng ASAHI SUSHI – 2003 đến 2008 Tổng bếp trưởng Nhà hàng WABISABI – 2009 đến 2016

Trưởng phòng quản chất lượng sản phẩm-Tập đoàn ẩm thực LÃ VỌNG từ 2016 đến nay

error: Content is protected !!