CHEF DƯƠNG VĂN HÙNG
Trưởng khoa Nấu ăn

Ông :   Dương  Văn  Hùng   Sinh ngày : 12 – 7 – 1971

Chức vụ :   Chủ tịch Hội Đầu Bếp Hoàng Gia Việt  Nam

Nghề nghiệpTrưởng khoa nấu ăn

Trường TCN Nấu Ăn & Nghiệp Vụ Khách  Sạn Hà  Nội

Quá Trình Công Tác:

Tốt nghiệp Khoa nấu ănTrường KT-AUPU- Nội – 1990Tốt nghiệp Đại Học Tài Chính  Kế Toán Nội – 1994 Giảng viên trường TCN Nấu Ăn& NVKS   Nội -1994 Tốt nghiệp lớp Âu yến tiệc do Hoàng Gia Bỉ tổ chức – 2004 Tốt nghiệp lớp Ẩm thực Mỹ La Tinh do Tổng cục Du Lịch tổ chức – 2005
Xưởng trưởng xưởng thực hành của trường – 2006Trưởng khoa nấu ăn của trường – 2009 đến nay

error: Content is protected !!